نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
گفتمان كاوي در روابط ايران و روسيه
۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۱

دکتر محمود شوری

گفتمان كاوي در روابط ايران و روسيه

ایراس - چکیده: مرحله جديد در روابط ايران و روسيه كه با فروپاشي شوروي آغاز شد، از سوي بازيگران متفاوت با گزاره هاي مختلفي مورد ارزيابي قرار گرفته است. تحليل گفتمان به مثابه يك رويكرد يا گرايش ميان رشته اي، در سالهاي اخير افق هاي تازه اي براي نگريستن و بازخواني متون و سوژه هاي قديمي و گاه تكراري در برابر ...

 
اوضاع روسيه و احوال روسيان در سفر نامه ابن فضلان
۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۶

دكتر ناصر تكميل همايون

اوضاع روسيه و احوال روسيان در سفر نامه ابن فضلان

ایراس - چکیده: احمدابن فضلان ابن العباس ابن راشد ابن حماد، به تحقيق يكي از سياحان تاريخ تمدن اسلامي است. ابن فضلان، سفر تبشيري و تبليغي خود را از بغداد آن روزگار آغاز كرده است و يادداشت هاي وي اكنون به عنوان سفرنامه ياكتاب ابن فضلان شهرت جهاني يافته است. سفرنامه ابن فضلان يكي از معتبرترين گزارش هايي ...

 
فرهنگ استراتژيك روسيه
۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۹

دكتر عبدالعلي قوام

فرهنگ استراتژيك روسيه

ایراس - چکيده: بر اساس رويكرد فرهنگ استراتژيك، سياست خارجي روسيه پوتين، تداوم سياست سنتي اين كشور در قلمرو نظام بين الملل يعني تثبيت قدرت ملي در محيط ژئوپليتيك و دستيابي به نفوذ جهاني در نظام يك قدرت بزرگ است. نگارنده در اين مقاله مي كوشد تا به تحليل سياست خارجي روسيه از طريق رويكرد فرهنگ استراتژيك ...

 
مقدمه اي براي روسيه شناسي
۲۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۲

دكتر رضا داوري اردكاني

مقدمه اي براي روسيه شناسي

ایراس - چکيده: ابتدا بگويم كه من روسيه شناس نيستم و به طور كلي شناخت خاصي بر روي كشوري ندارم. كسي كه خود اهل ناكجاآباد است چگونه كشور يا منطقه خاصي را بشناسد؟ دوستاني كه از من خواسته اند چند كلمه اي در اينجا صحبت كنم حتماً مي دانسته اند كه در آغاز جواني، به ادبيات جهان و بخصوص ادبيات روسي علاقه داشته ...

 
تحول نظريه پردازي در سياست خارجي
۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۱

دكتر جهانگير كرمي

تحول نظريه پردازي در سياست خارجي

ایراس – چکيده: در اين نوشته سير تحول نظريه پردازي در مورد سياست خارجي از واقع گرايي و نو‌واقع‌گرايي تا نهاد‌گرايي و سپس رويكردهاي تحليل و گفتماني مورد بررسي قرار گرفته است. قدرت ملي، ايده‌هاي مشترك بشري، نهادهاي فراملي، عوامل داخلي در سطوح فردي، اجتماعي و دولتي، و گفتمان هاي ...

 
گفتمان هاي سياست خارجي ايران در آسياي مركزي و قفقاز
۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۵۲

دكتر سيدجلال دهقاني فيروزآبادي

گفتمان هاي سياست خارجي ايران در آسياي مركزي و قفقاز

ایراس – چکيده: مقاله پيش رو به تحليل و تبيين سياست خارجي ايران در منطقه آسياي مركزي و قفقاز بر اساس رويكرد گفتماني مي پردازد. نويسنده در ابتدا نحله‌هاي مختلف رويكرد گفتماني از جمله سه گفتمان: ايدئولوژيك، ژئوپلتيك و فرهنگي ـ تمدني را مورد شناسايي و واكاوي قرار داده و سپس چنين استدلال مي نمايد ...

 
واژگان روسي در فارسي: تغيير ويژگي معنائي آنها (با استناد بر فرهنگ فارسي عميد)
۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۷

دكتر محمد رضا محمدي

واژگان روسي در فارسي: تغيير ويژگي معنائي آنها (با استناد بر فرهنگ فارسي عميد)

ایراس – چکيده: واژهاي دخيل هر زبان كه در نتيجه ارتباط فرهنگي و زباني ملت ها صورت مي گيرد از اهميت ويژه اي برخوردار است. ملل مختلف و دولتها در برخورد با آن روشهاي گوناگوني را بكارگير مي كنند. نخستين مرحله يعني شناخت اينگونه واژه ها با توجه به ارتباطات كنوني كشور ايران با كشورهاي روس زبان جايگاه ...

 
اسلام در روسيه: دوره اول شكل گيري
۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۱

دكتر مهدي سنايي

اسلام در روسيه: دوره اول شكل گيري

ایراس – چکيده: بررسي جايگاه اسلام در روسيه مهمترين موضوعي است كه مقاله پيش رو به آن مي پردازد. به لحاظ تاريخي، ورود اسلام به اين كشور از روندي همگن و يكدست پيروي ننموده است و به همين دليل، جوامع مسلمان در مناطق مختلف روسيه به نحو چشمگيري از سطوح مختلف برخوردار بوده اند. از نظر نويسنده، همزماني ...

 
يهوديان بخارايي و سياست اسراييل در قبال آسياي مركزي
۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۳

فرات پورتاش

يهوديان بخارايي و سياست اسراييل در قبال آسياي مركزي

ایراس – چکيده: اسراييل از بازيگران منطقه اي است كه استراتژي درازمدت خود را بر نفوذ اقتصادي و سياسي در منطقه خاورميانه بزرگ شامل تركيه، پاكستان، خليج فارس، آسياي مركزي و قفقاز قرار داده است. اگرچه اين كشور با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي همانند بسياري از كشورهاي دنيا دچار شوك گرديد ولي به زودي با ...

 
«جاده نظامي» گرجستان و گذرگاه داريال
۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۲۸

دكتر بهرام اميراحمديان

«جاده نظامي» گرجستان و گذرگاه داريال

ایراس – چکيده: جاده نظامي گرجستان از مهم ترين جاده‌هاي ارتباطي است كه نقش بارزي در تاريخ منطقه قفقاز داشته است. اين جاده نظامي در تنگ ترين نقطه خود كه گذرگاه داريال (در آلان) است، معبر و گذرگاهي براي عبور اقوام و ملل گوناگون منطقه از كيميري ها تا آلان ها بوده و جهانگشايان و فاتحان تاريخ ...

 
سيماي اسلام و پيامبر اكرم (ص) در آثار نويسندگان بزرگ روس (فيودور داستايوفسكي، لف تولستوي، ايوان بونين)
۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۲۲

دكتر مرضيه يحيي پور

سيماي اسلام و پيامبر اكرم (ص) در آثار نويسندگان بزرگ روس (فيودور داستايوفسكي، لف تولستوي، ايوان بونين)

ایراس – چکيده: مقاله حاضر، به بررسي مفاهيم قرآني و سيماي پيامبر اسلام (ص) در برخي از آثار نويسندگان برجسته ادبيات روسيه، درباره اسلام مي‌پردازد و دليل علاقه و روي‌آوردن اين نويسندگان را به قرآن و پيامبر بررسي مي‌كند. آشنايي با قرآن و سخنان پيامبر، مطالب ادبي رايج در قرن نوزده و ...

 
فراز و فرود اورگنج در تمدن خوارزم
۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۱۶

دكتر احمد پاكتچي

فراز و فرود اورگنج در تمدن خوارزم

ایراس – چکيده: خوارزم يكي از مراكز تمدني مهم در آسياي مركزي است كه از يك سابقه تاريخي چندهزارساله برخوردار است. اين تمدن تحت تاثير عوامل گوناگون اقليمي، سياسي و فرهنگي، بارها دستخوش دگرگوني هايي واقع شده است. اوگنج، عنواني براي دو شهر واقع در ساحل غربي آمو درياست كه به طور دقيق تر با نام هاي ...

 
مناسبات حكومتي دولت ايران با آسياي مركزي در دوره سلطنت قاجاريه
۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۰۳

دكتر ناصر تكميل همايون

مناسبات حكومتي دولت ايران با آسياي مركزي در دوره سلطنت قاجاريه

ایراس - چکیده: با تشكيل دولت صفويه و ترويج مذهب شيعي، در برابر عثمانيان، نوعي وحدت ملي ايجاد شد و قزلياشان توانستند در برابر حكومت سنيان امپراتوري عثماني مقاومت نشان دهند. اما در منطقه شرق مسائل مذهبي و قومي و حكومتي، شرايط بسيار ناگواري را موجب گرديد و با تشكيل و توسعه حكومت هاي ملوك الطوايفي در خزاسان ...

 
ولادیمیر پوتین و تحول سیاست خارجی روسیه -- اسلام رادیکال در آسیای مرکزی؛ از قلم تا اسلحه
۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۴۴

معرفی کتاب ها:

ولادیمیر پوتین و تحول سیاست خارجی روسیه -- اسلام رادیکال در آسیای مرکزی؛ از قلم تا اسلحه

ایراس: در این بخش، دو کتاب با مشخصات: Bobo Lo (2003), vladimir Putin and Evaluation of Russian Foreign Policy, Blackwell Publishing, 165 pages و Vitaly V. Namkeen (2005), Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle, Rowman & Little field, 283 pages به ترتیب توسط «...

 
آسياي مركزي در اقتصاد جهاني
۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۱۴

فردریک استار (مترجم: ایوب کریمی)

آسياي مركزي در اقتصاد جهاني

ایراس - چکیده: فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991 پانزده دولت جديد به جهان ارزاني داشت كه پنج دولت آن در سرزمين وسيع آسياي مركزي قرار دارند: قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان. اما هيچ كدام از اين دولت ها براي استقلال آمادگي نداشتند. سيستم برجا مانده از شوروي سابق ناكارآمدي خود را در ...

 
مناسبات اقتصادي ايران و روسيه
۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۶

نينا مامدووا

مناسبات اقتصادي ايران و روسيه

ایراس - چکيده: در اين نوشتار سعي شده است تا مراودات اقتصادي ميان دو كشور روسيه و ايران در حوزه هاي مختلف بررسي و مطالعه شود. از نظر نويسنده انرژي هسته اي، حمل و نقل، سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز مهم ترين بسترهاي همكاري ميان دو كشور ياد شده مي باشد. در اين رابطه، مقاله پيش رو، افق روشني را جهت ...

 
مناقشه قره باغ، ريشه ها و پي آمدها
۱۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰

سیدرضا میرمحمدی

مناقشه قره باغ، ريشه ها و پي آمدها

ایراس - چکیده: منطقه قفقاز در طول تاريخ بنا به دلايل متعدد از كانون هاي بحران و درگيري بوده و در يكصدسال گذشته، سرنوشت قره باغ يكي از عوامل مهم مناقشه در اين منطقه به حساب آمده است. مناقشه قره باغ ريشه هاي تاريخي عميقي دارد كه يكي از علل عمده تاريخي آن، جابجايي ها و تغيير تركيب جمعيتي منطقه در سال ...

 
پوتين و ساختار نظام سياسي روسيه
۱۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۱۶

دكتر داود كياني

پوتين و ساختار نظام سياسي روسيه

ایراس - چکیده: مقاله پيش رو مي كوشد تا به مطالعه ساختار نظام سياسي روسيه در دوره نخست رياست جمهوري ولاديمير پوتين از حيث رابطه مركزـ مناطق بپردازد. به باور نويسنده، با ورود پوتين به كرملين به عنوان رئيس جمهور روسيه، ساختار نظام سياسي اين كشور از يك بافت فدرالي نيمه متمركز به يك الگوي تمركزگرا تغيير ...

 
روابط ايران و روسيه، تداوم يا تغيير
۱۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۰۸

دکتر الهه کولایی

روابط ايران و روسيه، تداوم يا تغيير

ایراس - چکیده: دو كشور همجوار ايران و روسيه طي قرون گذشته، همواره روابط پر فراز و نشيبي داشته اند. در دوران نظام دوقطبي كه ايران تحت تاثير وابستگي همه جانبه به آمريكا، در تقابل با نظام كمونيستي قرار داشت، اين هم جواري آثار مثبت خود را در همكاري هاي فني و اقتصادي به نمايش گذاشت. به هر حال، انقلاب اسلامي ...

 
اسلام در آسياي مركزی
۱۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۰۰

دكتر مهدي سنايي

اسلام در آسياي مركزی

ایراس - چکیده: اگرچه اسلام اولين دين توحيدي در منطقه آسياي مركزي نيست، اما مهم ترين و تاثيرگذارترين دين توحيدي در اين منطقه به شمار مي آيد. اين دين توانسته است بر رسوم، سنن و فرهنگ مردمان منطقه آسياي مركزي تاثيري شگرف و عميق برجاي گذارد. اين مقاله ضمن بررسي اجمالي وضعيت ادواري دين اسلام در منطقه آسياي ...