نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
۱۲
شماره چهاردهم هفته نامه «جامعه و فرهنگ روسیه امروز»
۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۱۴

منتشر شد:

شماره چهاردهم هفته نامه «جامعه و فرهنگ روسیه امروز»

ایراس: در این بخش، شماره چهاردهم هفته نامه جامعه و فرهنگ روسیه امروز تقدیم حضور علاقه مندان شده است. شماره چهاردهم هفته نامه جامعه و فرهنگ روسیه امروز، در 33 صفحه و در هفته دوم بهمن ماه 1394، توسط  رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه منتشر شده است....

 
۱۲