نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
مبانی موسیقی ملی جمهوری آذربایجان
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۲

مبانی موسیقی ملی جمهوری آذربایجان

جمیله حسنوا: بررسی میراث علمی و موسیقایی عُزِیر حاجی بیگف، آهنگساز و موسیقی دان نابغه، بنیانگذار آثار آهنگسازی و موسیقی شناسی نظری آذربایجان از لحاظ شیوه آموزش موسیقی ملی بسیار لازم بوده و از اهمیت علمی-عملی ویژه ای برخوردار است ... در زمینه فرهنگ موسیقایی آذربایجان در آثار کلی حاجی بیگف، مسیر تحول ...