موسسه مطالعات ایران اوراسیا 19 اسفند 1395 ساعت 11:16 http://www.iras.ir/fa/doc/news/3092/امکان-سفر-بدون-روادید-شهروندان-گرجی-اتحادیه-اروپا-28-مارس-رسما-آغاز-می-شود -------------------------------------------------- عنوان : امکان سفر بدون روادید شهروندان گرجی به اتحادیه اروپا از 28 مارس رسماً آغاز می شود -------------------------------------------------- روزنامه رسمی اتحادیه اروپا مصوبه مربوط به اجرای رژیم بدون روادید برای شهروندان گرجی از تاریخ 28 مارس را منتشر کرد. متن : به گزارش ایراس به نقل از وستی کاوکازا: روزنامه رسمی اتحادیه اروپا مصوبه مربوط به اجرای رژیم بدون روادید برای شهروندان گرجی از تاریخ 28 مارس را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری تاس، این سند اتحادیه اروپا در وزارت امور خارجه گرجستان چنین تفسیر شده است: این مقررات از 28 مارس اجرا خواهد شد و از این تاریخ شهروندان گرجستان امکان می یابند تا به کشورهای اتحادیه اروپا طی مدت زمان کوتاه بدون روادید سفر کنند. یادآور می شویم که رژیم بدون روادید باری سفرهای کوتاه مدت شهروندان گرجستان در 27 فوریه از سوی شورای اتحادیه اروپا تصویب شد. سند مربوطه 1 مارس در بروکسل به امضاء رسید. پایان خبر