موسسه مطالعات ایران اوراسیا 28 دی 1396 ساعت 22:52 http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/3531/1/شفق-قطبی-استان-مورمانسک-روسیه -------------------------------------------------- عنوان : شفق قطبی در استان مورمانسک روسیه گزارش تصویری ایراس -------------------------------------------------- متن :