ربط ژوزف جوگاشویلی با پادشاه ساسانی چیست؟

تاریخ انتشار : دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۸
Share/Save/Bookmark
 
ربط ژوزف جوگاشویلی با پادشاه ساسانی چیست؟
 
چرا استالین؟

استالین مانند دیگر انقلابیون عصر خود القاب زیادی نداشت. اصلی ترین لقب او در اوایل فعالیت های انقلابی اش "کوبا" (Koba) بود. همکلاسی ژوزف ویساریونویچ جوگاشویلی در تفلیس توضیح داده اند که چرا خود را کوبا می نامید: استالین رمان "قاتل پدر" از الكساندر كازبگی را خیلی دوست داشت و نام قهرمان این رمان هم کوبا بود.

نشریه "ارگومنتی ای فاکتی" در گزارشی به بررسی القاب استالین پرداخته و نوشته است: جالب اینجاست که نام قهرمان رمان الکساندر کازبگی، از نام باستانی ایرانی "قباد" گرفته شده و مشهورترین فردی که این نام را داشت هم قباد اول ساسانی، پادشاه پادشاهان ایران بود. 

آرگومنتی نوشته است که قباد اول پس از فتح گرجستان، تفلیس را پایتخت خود قرار داد و علاوه بر این به نوعی یک کمونیست محسوب میشد چراکه از پیروان مزدک بود. بر اساس تاریخ طبری قباد از تعلیمات مزدک پیروی می کرد و او هم معتقد بود که خداوند نعمت ها را روی زمین آفرید تا انسان ها به طور مساوی بین خود تقسیم کنند. پیروان مزدک ادعا می کردند که دارایی ثروتمندان را از آنها می گیرند و به فقرا می دهند. بر همین اساس، ژورف جوگاشویلی این لقب را شایسته خود می دانستند چراکه یک انقلابی ضد تزاری و کمونیستی معتقد بود و "کوبا" هم احترام و ترس افراد را بر می انگیخت.

پس از اینکه فعالیت های جوگاشویلی فراتر از تفلیس رفت، او دیگر این لقب را برای خود مناسب نمیدید چراکه برای روس ها این لقب همچون جنوب روسیه جذاب نبود بلکه تا حدی مسخره و بی معنی به نظر می رسید. به همین خاطر بود که او جستجو برای لقبی جدید را آغاز کرد. اما اینکه چرا "استالین" را انتخاب کرد، توضیحات گوناگونی دارد. 

برخی منابع نوشته اند که "جوگا" در زبان گرجی به معنای فولاد و استیل است و "شویلی" هم به معنای پسر و او به سادگی نام خود را از گرجی به روسی ترجمه کرد که به فارسی می شود: پسر فولاد یا فولادین. اما این برداشت اشتباه است چراکه "جوگا" به معنی فولاد در زبان گرجی نیست. با توجه به اینکه استالین احتمالا پیشینه ای اوستیایی داشت، در زبان آسی نزدیکترین واژه به "جوگا" همان "دِزوگا" هست که معنی "گله" می دهد و با فامیلی استالین همخوانی دارد اما این هم ممکن نیست.

نشریه آرگومنتی محکمترین توضیحی که برای لقب استالین وجود دارد را از این قرار می داند: ژوزف جوگاشویلی در سال 1912 از نام شهری که به آن تبعید شده بود یعنی سالوینچِگُدسک لقبی برای خود برگزید و آن هم "سولین" بود که به مرور زمان به "سالین" تبدیل شد. 

استالین بعدها مقاله ای خوانده بود از نویسنده ای به نام استالینسکی و با دیدن نام او، تصمیم گرفته بود لقب خود را هم از سالین به استالین تغییر دهد که هم از نظر آوایی زیباتر است و هم به نوعی در روسی می تواند معنای آهنین و فولادین داشته باشد. / ایراس

ایراس
 
کد مطلب: 4141