انتشار كتاب «قرقيزستان در آئينه فرهنگ»

21 آبان 1396 ساعت 7:34كتاب «قرقيزستان درآيينه فرهنگ» حاصل تلاش بيش از سه سال تحقيق و پژوهش تني چند از نويسنگان و محققان قرقيز است كه با مديريت ونظارت دكتر محمد حسين عابديني، رايزن فرهنگي اسبق ایران در جمهوري قرقيزستان تهيه و توليد شد. اين اثر پژوهشي در دوازده فصل با تكيه بر منابع قرقيزي و روسي و بر اساس مشاهدات عيني و مطالعات ميداني نگارنده در طول سه سال حضور در آن كشور به سرانجام رسيد.

اطلاعات كلي و تاريخ قرقيزستان، جامعه و نظام اجتماعي آن، حكومت، نظام فرهنگي، اديان و مذاهب، ادبيات، فرهنگ عمومي، هنر، نظام آموزشي، رسانه و روابط با جمهوري اسلامي ايران از بدو استقلال از موضوعات مهم كتاب به شمار ميرود.

كتاب حاضر از سوي معاونت آموزش و پژوهش خبرگزاري فارس در 596 صفحه و در قطع رقعي منتشر گرديد و مطالعه آن براي محققان، كارشناسان و دست اندكاران مسايل آسياي مركزي مفيد است. 


کد مطلب: 3412

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/news/3412/انتشار-كتاب-قرقيزستان-آئينه-فرهنگ

ایراس
  http://www.iras.ir