در سمینار «ایران و اوراسیای مرکزی: 25 سال پس از اتحاد جماهیر شوروی» بیان شد:

ایران باید همکاری کنترل شده با روسیه داشته باشد

3 آبان 1395 ساعت 14:58

دکتر افشین زرگر: روس ها به دلیل ضعف های خود بخشی از ژئوپلتیک خود را از دست داده اند اما اکنون به دنبال تبدیل شدن به قدرت های اصلی در منطقه و خنثی ساختن برنامه های سایر بازیگران هستند.


ایراس: در بخش دیگر سمینار ایران و اوراسیای مرکزی، 25 سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دکتر افشین زرگر در سخنرانی با عنوان «ایران و آسیای مرکزی و قدرت­های فرامنطقه ای»؛ با اشاره به رقابت های قدرت های بزرگ، از منظری انتقادی به نقش روسیه پرداخته و دورنمای رقابت ها را بیشتر مورد تاکید قرار داد. وی سخنان خود را با قایل شدن تفاوت بین ژئوپلتیک سخت و نرم گفت: روسیه مهمترین بازیگر منطقه است. ایالات متحده، چین، اروپا، ایران و ترکیه از دیگر بازیگران هستند.
 
دکتر زرگر اهداف بازیگران را بسیار متفاوت دانسته و از منظر سازه انگاری آنها را متغییر دانست و گفت در آینده نیز این اهداف می تواند تغییر کنند. وی با انتقاد از در نظر گرفتن پیش فرض های ثابت درباره بازیگران در منطقه، ادامه داد روسیه هدف تسلط در منطقه را دنبال می کند. روس ها به دلیل ضعف های خود بخشی از ژئوپلتیک خود را از دست داده اند اما اکنون به دنبال تبدیل شدن به قدرت های اصلی در منطقه و خنثی ساختن برنامه های سایر بازیگران هستند. وی تاکید کرد سند 2020 روسیه نیز نشان می دهد این کشور به دنبال ایجاد عایق در مناطق پیرامون خود است.
 
این استاد دانشگاه با اشاره به نقش قابلیت بازیگران از منظر استراتژیستی چون کسینجر گفت: روسیه یک قدرت تجدیدنظر طلب است و در حالی که آمریکا درگیر مسایل گوناگون است، امکان افزایش تنش ها وجود دارد. وی گفت: آمریکا به دنبال ایجاد واگرایی دولت های منطقه با روسیه است. واشنگتن روسیه را تهدید خود می بیند و در جستجوی راهکارهایی برای ممانعت از آزاد شدن نیروی روسیه است. اما چین بازیگر مرموز منطقه است و به دنبال رسیدن به بازارهای منطقه و دستیابی به منابع انرژی، ترانزیت امن و مطمئن است و از قابلیت های سایر بازیگران از جمله روسیه برای اهداف خود بهره می گیرد. در واقع چین رویکرد چندجانبه گرایی در منطقه دارد و به عبارت دیگر خواستار حفظ وضع موجود است.
 
دکتر زرگر در ارزیابی اهداف و رویکرد اروپا در منطقه نیز گفت اروپایی ها ضمن تمایل به حفظ امنیت منطقه به دنبال آلترناتیوی برای حفظ وضع موجود هستند. وی ادامه داد اولویت ترکیه در مرزهای نزدیک و خاورمیانه است و با توجه به افزایش تهدید جدایی طلبی در این کشور، آسیای مرکزی از کانون توجه آنکارا خارج شده است.
 
این کارشناس منطقه نگاه ایران به منطقه را نیز بیشتر فرهنگی-تمدنی دانسته و افزود اگر چه ایران می خواست در منافع اقتصادی سهیم شود اما در این هدف موفق نبود و اکنون نیز مقابله با گسترش افراط گرایی را اولویت خود قرار داده است. دکتر زرگر گفت ایران به هیچ وجه نباید به دنبال برهم زدن توازن در منطقه باشد و افزایش قدرت روسیه به ضرر ایران خواهد بود. وی افزود روسیه همانگونه که توانست کریمه را ضمیمه خاک خود کند، می تواند چنین رفتاری را با سایر کشورهای پیرامون خود داشته باشد.
 
دکتر زرگر درباره الگوی رفتاری بازیگران نیز گفت روسیه تحت تاثیر افزایش شاخص های قدرت خود به دنبال تجدیدنظرطلبی، مداخله جویی و رفتارهای تهاجمی است. وی با اشاره به پیشینه امپراتوری روسیه، این را عامل موثر در سیاست خرجی مسکو دانست. وی گفت الگوی رفتاری آمریکا نیز در برابر روسیه تدافعی است و آمادگی درگیری گسترده ندارد. الگوی چین نیز که پیشرفت تدریجی است که از دریچه همکاری با روسیه دنبال می شود.
 
دکتر زرگر در نهایت بار دیگر تاکید کرد ایران باید همکاری کنترل شده با روسیه داشته باشد و نباید بدون پیش بینی به روسیه که ثبات رفتاری ندارد، اعتماد کند. وی تحلیل خود را با این جمله پایان داد که دورنمای منطقه را سند 2020 روسیه، سند 2025 ایران و سند 2025 چین تعیین خواهند کرد.

 


کد مطلب: 2106

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/news/2106/ایران-باید-همکاری-کنترل-شده-روسیه-داشته-باشد

ایراس
  http://www.iras.ir