در سمینار «ایران و اوراسیای مرکزی: 25 سال پس از اتحاد جماهیر شوروی» بیان شد:

سه کلیدواژه «قلمرو خواهی»، «کشمکش» و «کمیابی» می توانند به ما در شناخت مسائل کشورهای اوراسیای مرکزی کمک کنند.

تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۷
Share/Save/Bookmark
 
دکتر داود غرایاق زندی: تمامی مباحث مطرح شده این نکته را برای ما آشکار می کند که منطقه اوراسیای مرکزی بسیار نفوذپذیر است، بدین معنای که تمامی کشورهای که دارای امکانات و توان هستند می توانند در این منطقه نفوذ و حضور داشته باشند ...
 
ایراس: در نشست نخست سمینار سمینار «ایران و اوراسیای مرکزی: 25 سال پس از اتحاد جماهیر شوروی»، دکتر داود غرایاق زندی با توضیح مفهوم «جغرافیای امنیتی» به بحث و بررسی حول محور روابط ایران و اوراسیا مرکزی 25 سال پس از فروپاشی شوروی پرداخت.
 
وی در ابتدای سخنان خود به بیان ویژگی های منطقه اوراسیای مرکی پرداخت و اظهار کرد: بسته بودن و عدم دسترسی به دریای آزاد، انتقال انرژی و محدودیت های این کشورها برای بهره گیری از این موضوع و بهره گیری از این منطقه برای متصل کردن شرق آسیا به خاومیانه و اروپا از جمله مسائل مهمی است که در این زمینه وجود دارد.
 
وی با بیان این که مدرنیزه شدن یکی از اولویت های مهم کشورهای اورسیای مرکزی است، گفت:
تاخر در دولت-ملت سازی در دنیای کنونی که بحث های منطقه ای از اهمیت بالایی برخوردار شده است یکی از محدودیت ها و چالش های مهم در این منطقه است. زندی دیگر چالش منطقه را اسلامگرایی تندرو دانست و افزود: این بحث موجد بافت های متعددی در منطقه شده است که می تواند تهیداتی را ایجاد کند، به طور مثال بسیاری از اعضای داعش از این کشورها راهی سوریه و عراق شده اند.
 
جرائم سازمان یافته، اختلافات قومی و سرزمینی و درگیری های نظامی چالش های دیگری بودند که از دید زندی در این منطقه وجود دارد.
 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تمامی مباحث مطرح شده این نکته را برای ما آشکار می کند که منطقه اوراسیای مرکزی بسیار نفوذپذیر است، بدین معنای که تمامی کشورهای که دارای امکانات و توان هستند می توانند در این منطقه نفوذ و حضور داشته باشند.
 

وی در ادامه ضمن تشریح مفهوم جغرافیای امنیتی و بحث بر سر فرصت ها و تهدیدهایی که این مفهوم برای کشورها ایجاد می کند،گفت: سه کلید واژه قلمرو خواهی، کشمکش و کمیابی می توانند به ما در شناخت مسائل کشورهای اوراسیای مرکزی کمک کنند.
 
به گفته وی، ایران پس از فروپاشی شوروی به جای یک ابرقدرت با دست کم 5 کشور در همسایگی خود مواجه شده است که تهدیدها و فرصت هایی را برای ایران داشته است. فروپاشی شوروی باعث شد تا ما از نظر امینتی با فراغ بال بیشتری مواجه باشیم. با این حال باید تاکید کرد که ایران 25 سل پس از فروپاشی شوروی به دلایل مختلفی نظیر مخالفت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای نتوانسته ایت روابط مساعدی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز داشته باشد. به عبارت دیگر فقط کم کاری ایارن نبوده است که باعث عدم حضور ایران در منطقه شده است بلکه مخالفت با حضور ایران عامل مهم بوده است.
 
وی با بیان این که اگر بخواهیم روابط ایران با اوراسیای مرکزی را بر اساس جغرافیای امنیتی تحلیل کنیم باید به مباحثی نظیر دریای خزر، اختلاف نظرهای قومی و ... توجه داشته باشیم.
 
وی در جمع بندی مباحث خود این نکته را مورد تاکید قرار داد که باید در مواجهه با اوراسیا به مدل ژئوپلیتیک توجه کرد.

 
کد مطلب: 2103