گزارش تصویری نشست تخصصی "بازتعریف اوراسیایی نظم نوین جهانی"

8 ارديبهشت 1395 ساعت 0:11

روز دوشنبه، ششم اردیبهشت 1395 نشست تخصصی با موضوع "بازتعریف اوراسیایی نظم نوین جهانی" و با سخنرانی دکتر فئودور لوکیانف، رئیس شورای عالی سیاست خارجی و دفاعی فدراسیون روسیه در موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) برگزار شد.


ایراس: روز دوشنبه، ششم اردیبهشت 1395 نشست تخصصی با موضوع "بازتعریف اوراسیایی نظم نوین جهانی" و با سخنرانی دکتر فئودور لوکیانف، رئیس شورای عالی سیاست خارجی و دفاعی فدراسیون روسیه، در موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) برگزار شد.
در این نشست که با مباحثه دکتر جهانگیر کرمی و دکتر محمود شوری و نیز مشارکت سایر اعضای شورای علمی ایراس همراه بود، ایده «نظم نوین اوراسیایی" و تبیین جایگاه اوراسیا در نظم نوین جهانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
لازم به ذکر است که به زودی، گزارش تفصیلی این نشست علمی-تخصصی در بخش "گزارش نشست" های سایت ایراس ارائه و منتشر خواهد شد. در این بخش، گزارش تصویری این نشست تقدیم حضور شده است.


کد مطلب: 1174

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/1174/1/گزارش-تصویری-نشست-تخصصی-بازتعریف-اوراسیایی-نظم-نوین-جهانی

ایراس
  http://www.iras.ir