گزارش تصویری نشست تخصصی "بازتعریف اوراسیایی نظم نوین جهانی"

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۱۱
Share/Save/Bookmark
 
روز دوشنبه، ششم اردیبهشت 1395 نشست تخصصی با موضوع "بازتعریف اوراسیایی نظم نوین جهانی" و با سخنرانی دکتر فئودور لوکیانف، رئیس شورای عالی سیاست خارجی و دفاعی فدراسیون روسیه در موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) برگزار شد.
گزارش تصویری نشست تخصصی "بازتعریف اوراسیایی نظم نوین جهانی"
 
ایراس: روز دوشنبه، ششم اردیبهشت 1395 نشست تخصصی با موضوع "بازتعریف اوراسیایی نظم نوین جهانی" و با سخنرانی دکتر فئودور لوکیانف، رئیس شورای عالی سیاست خارجی و دفاعی فدراسیون روسیه، در موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) برگزار شد.
در این نشست که با مباحثه دکتر جهانگیر کرمی و دکتر محمود شوری و نیز مشارکت سایر اعضای شورای علمی ایراس همراه بود، ایده «نظم نوین اوراسیایی" و تبیین جایگاه اوراسیا در نظم نوین جهانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
لازم به ذکر است که به زودی، گزارش تفصیلی این نشست علمی-تخصصی در بخش "گزارش نشست" های سایت ایراس ارائه و منتشر خواهد شد. در این بخش، گزارش تصویری این نشست تقدیم حضور شده است.
لوکیانف 1
لوکیانف 2
لوکیانف 3
لوکیانف 4
لوکیانف 5
لوکیانف 6
لوکیانف 7
لوکیانف 8
لوکیانف 9
لوکیانف 10
لوکیانف 11
لوکیانف 12
لوکیانف 13
لوکیانف 14
لوکیانف 15
لوکیانف 16
لوکیانف 17
کد مطلب: 1174