انتشارات ایراس، 1393

مناسبات امروز ايران و روسيه: چالش ها و فرصت ها (PDF)

شوراي امور بين الملل روسيه (RIAC)
تاریخ انتشار : شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۳۴
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس – پیشگفتار فارسی: ايران و روسيه سده هاست كه در همسايگي يكديگر، كنار هم نشسته اند و خاطرات مشتركي را با فراز و نشيب بسيار پشت سر گذاشته اند. گذشته از جنگ ها و لشگركشي هاي بسيار كه بارها به تيرگي روابط ميان طرفين انجاميد، آنها اين فرصت را نيز داشته اند تا زمينه گسترش همكاري هاي سياسي و اقتصادي ميان دو همسايه را فراهم آورند . با اينهمه، به نظر مي رسد كه شناخت مردمان و سياستگذاران دو كشور از يكديگر، به واسطه تفاوت هاي زباني و موانع سياسي، بيشتر از راه زبان ها و نوشته هاي ميانجي صورت گرفته و از اين رو گاه برداشت اين دو از يكديگر، متأثر از نگاه و رويكرد كشورهاي ديگر بوده است.
 
مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) در تلاش است تا با برگردان نوشتارهاي نو از زبان روسي به پارسي، پژوهشگران و انديشمندان ايراني را با نوع نگاه و برداشت همتايان روس خود از روابط دو كشور و رويكرد ايشان نسبت به ايران، آگاه سازد. نوشتار پيشِ رو، گامي براي شناخت هر چه بهتر ذهن روسي نسبت به روابط ايران و روسيه است كه توسط صاحب نظران شوراي امور بين الملل روسيه (RIAC) به نگارش درآمده است .بي ترديد چاپ اين گزارش به معناي پذيرش همه گفته هاي آورده شده در آن نمي باشد و هدف از انتشار آن، فراهم آوردن زمينه نقد و گفت وگو ميان انديشمندان ايراني و روس براي رسيدن به ديدگاه هاي مشترك در روابط دوجانبه است.
 
مقدمه:
ايران با به دست آوردن مهم ترين جايگاه نظامي استراتژيك، يكي از دولت هاي خاورميانه، قفقاز و آسياي مركزي و حاشيه درياي خزر نيز هست. همه نقاط مسأله دار در اين منطقه به اشكال گوناگون با ايران ارتباط پيدا مي كنند. به همين خاطر در عمل، بخش بزرگ مشكلات داخلي منطقه ، با حضور ايران حل و فصل مي شوند و يا حضور ايران در حل آنها مؤثر است. در اين خصوص مي توان به اختلافات قومي و ديني، رويارويي نظامي و اقتصادي، وضعيت پناهندگان، پيامدهاي منفي تجارت مواد مخدر، تروريسم و جدايي خواهي اشاره كرد. ...

دریافت متن کامل کتاب/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1152