دکتر الهه کولایی

روابط ايران و روسيه: تداوم يا تغيير؟

کتاب «روابط ایران و روسیه»، به کوشش دکتر مهدی سنایی و دکتر جهانگیر کرمی، 1387، صص: 225-204
تاریخ انتشار : جمعه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۱۳
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - مقدمه: تحليل روابط ايران و روسيه همواره تحت تأثير وصيت نامه منسوب به پتر كبير، تزار روسيه قرار داشته است. موريل آتكين، مورخ آمريكايي، صحت اين استراتژي را از سوي روسيه در برابر ايران بر اساس واقعيت هاي تاريخي مردود دانسته است. به نظر او، علت طرح اين بحث به دغدغة اروپايي ها به ويژه انگلستان، در مورد توسعه نفوذ روسيه به سوي تنگه هاي بسفر و داردانل و نيز هندوستان مربوط مي شود. از اين ديدگاه پتر در پي تجارت با ايران بود، ولي كاترين اين هدف را عمدتاً در قفقاز و مرزهاي جنوبي خود با ايران دنبال مي كرد. به هر حال «حركت به سوي جنوب» ايده اي بود كه همواره در مورد روابط ايران و روسيه مطرح شده است. با شكل گيري اتحاد شوروي و تنظيم قرارداد 1299/ 1921 در پي انقلاب بلشويكي، روس ها دگرگوني بنيادي در روابط با ايران را مورد تأكيد قرار دادند، ولي واقعيت هاي ژئوپليتيكي و تشديد تعارض با نظام سرمايه داري شامل كشورهاي اروپايي و سپس آمريكا پس از جنگ جهاني دوم، تكرار الگوهاي ديرين را آشكار ساخت. مسائل مربوط به تقاضاي امتياز نفت شمال و باقي ماندن نيروهاي نظامي اتحاد شوروي در پايان جنگ جهاني دوم در آذربايجان و نواحي شمال غربي ايران هم در اين زمينه قابل بررسي است. ...

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1145
مولف : دکتر الهه کولایی