چهره نظام بین الملل پس از کرونا چگونه  تغییر می کند؟

یادداشتی از مهدی سنایی

چهره نظام بین الملل پس از کرونا چگونه تغییر می کند؟

«همانگونه که جامعه پزشکی ایران و جهان در این باره دچار ابهام است که ویروس کرونا تا چه بازه زمانی مهمان ناخوانده کشورهاست و چه بر سر سلامت بشر خواهد آورد، ناظران و پژوهشگران روابط بین الملل نیز در زمينه عوارض و عواقب آن برای سیاست جهانی با ابهام مواجه شده اند. اما در حوزه اقتصاد صورت مسئله تا اندازه ای روشن تر است؛ حجم اقتصاد ملی جهان و به ویژه کشورهای بیشتر آسیب دیده از کرونا تا حد بی سابقه ای کوچکتر خواهد شد، سطح تولید و مصرف به جز در برخی اقلام بهداشتی کاهش جدی خواهد ...

زمان بی‌طرف بودن را می‌آموزد

در پیچ و خم روابط روسیه و هند

زمان بی‌طرف بودن را می‌آموزد

چند ماه دیگر جهان وارد یک دوره جدید و دوران پس از کرونا خواهد شد. چگونه این اتفاق روی خواهد داد: آیا با ابتلای گله‌ای مردم در برابر این بیماری مصونیت خواهند یافت، داروی مطمئنی پیدا می‌شود، یا اینکه جامعه فقط به این واقعیت عادت خواهد کرد که یک بیماری خطرناک دیگر ظاهر شده است که همیشه از این پس با ما خواهد بود، چندان مهم نیست. مهم آن است که همه گیری پایان یابد؛ در پایان این همه گیری یک توازن جدید نیروها در روابط بین‌الملل شکل نخواهد گرفت (آنگونه که در نتیجه هر جنگی ...

تفاوت رویکردهای ایالات متحده و ژاپن در رابطه با چین

بذر اختلاف در یک سبد

تفاوت رویکردهای ایالات متحده و ژاپن در رابطه با چین

انحمن روابط بین‌الملل ژاپن و بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی، با حمایت وزارت امور خارجه ژاپن و مرکز بنیاد ژاپن برای مشارکت جهانی، یک پروژه تحقیقاتی به نام «فرصت‌ها و تهدیدهای چین برای اتحاد ژاپن و آمریكا» را اجرا کرده‌اند كه در آن گروهی از دانشمندان آمریكایی و ژاپنی به تجزیه و تحلیل مخاطرات و فرصت‌های اتحادیه ژاپنی- امریکایی در مواجهه با افزایش نفوذ چین در عرصه بین‌المللی پرداختند. این کارگروه شامل چین شناسان آمریکایی و ژاپنی، کارشناسان روابط ...